πŸ’‘ Brizy Tips & Tricks | Working with Bold & Italic

βœ… Set your text in bold and/or italic for the entire paragraph or just a selection.
πŸ“Œ Brizy Releases, Webinars & News: https://www.brizy.io/newsletter-signup
🎈 Join the Facebook Community: https://www.facebook.com/groups/brizy

——————————————————

⭐ Brizy Free: https://brizy.io/
⭐ Brizy Pro: https://www.brizy.io/brizy-pro-pricing/
☁ Brizy Cloud: https://www.brizy.io/cloud/

#brizypagebuilder #learnbrizy #brizy

Leave a comment